door Peter Arensman
10 november


77% van onze leden vindt dat het Outbreak Management Team in de strijd tegen corona moet worden versterkt met economen en bedrijfskundigen. 48% merkt niets van oplopend ziekteverzuim in hun bedrijf door de zogenaamde coronapandemie. Slechts 5% geeft aan er absoluut iets van te merken. 18% antwoordt met ‘Ja’ en 10% met ‘Een beetje’.
Dat blijkt uit de peiling die de CDA Business Club afgelopen week hield onder haar leden.

De CDA Business Club is een netwerk van ruim 100 directeur-grootaandeelhouders. Samen zijn we goed voor een totale omzet van ruim € 10 miljard en als werkgever voor meer dan 100.000 banen. Hiermee is de CDA Business Club een serieuze partij, die de stem vertegenwoordigt van een belangrijk deel van onze economie.


Dikke onvoldoende
Zorgwekkend is dat maar liefst 41% de effectiviteit van het coronabeleid van het kabinetwaardeert met een onvoldoende. 16% geeft de verantwoordelijke bewindslieden een dikke vier. Met 11% zijn de achtjes zuinigjes en de 9 moet het met 3% doen.


Alarmbellen
In het bedrijfsleven zouden nu alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. Een tijd waarin externe deskundigen worden geraadpleegd om het lek van het zinkende schip te dichten.
Om die reden is het belangrijk het Outbreak Management Team te versterken met economen en bedrijfskundigen. Die hebben een bredere horizon en een wijdere kijk op de toekomst. Het team bestaat nu te veel uit wetenschappers die natuurlijk zeer gewaardeerd worden, maar te vaak op detailniveau bezig zijn met de focus op medisch.
80% van de leden geeft aan er alle vertrouwen in te hebben dat hun werknemers zelf verantwoordelijk genoeg zijn om de veiligheidsregels in acht te nemen. Daar is geen rigide beteugeling van de overheid voor nodig.


Bangmakerij
Dat het kabinet zich laat leiden door angst en paniek vindt 62% waarvan 29% een beetje. Die angst wordt grotendeels bepaald door de feiten vindt 31% en de media (29%). Rutte en De Jonge komen beter naar voren. Slechts 3% beticht ze van bangmakerij.


Veerkrachtig
Dat onze leden veerkrachtig en inventief zijn blijkt uit de vraag hoe lang het duurt voordat onze bedrijven zijn hersteld als de beperkende maatregelen tot en met december duren.
35% stelt binnen een half jaar weer op orde te zijn. Dat vind ik een knappe prestatie gezien het economisch leed dat je in de kranten leest. Eveneens 35% verwacht tussen de 1 en 2 jaar er weer bovenop te zijn. 11% geeft aan meer tijd nodig te hebben dan 2 jaar. En 18% wordt gelukkig helemaal niet geraakt door de coronacrisis. Dit zijn mooie hoopgevende getallen.
Nog hoopgevender zijn de getallen bij de vraag hoe snel het herstel verloopt als de beperkende maatregen per direct worden opgeheven. Dan stelt 48% binnen een half jaar weer helemaal gezond te zijn.
Kortom, des te meer noodzaak om economen toe te voegen aan het OMT die naast de gezondheid van onze bevolking ook waakt over de gezondheid van onze bedrijven.

Laat een reactie achter