Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat,

Graag spreek ik hierbij namens de leden van de CDA Business Club mijn afkeur uit over de spoedwet van GroenLinks om bedrijven die hun hoofdkantoor uit Nederland verhuizen te straffen met een ‘verhuisboete’. Dit naar aanleiding van het voorgenomen besluit van Unilever om het hoofdkantoor in Rotterdam te verplaatsen naar Londen.

Uit een peiling onder de leden van de CDA Business Club blijkt dat 77% faliekant tegen deze spoedwet is. De CDA Business Club is een netwerk van ruim 100 directeur-grootaandeelhouders. Samen zijn we goed voor een totale omzet van ruim € 10 miljard en als werkgever voor meer dan 100.000 banen. Hiermee is de CDA Business Club een serieuze partij, die de stem vertegenwoordigt van een belangrijk deel van onze economie.

GroenLinks heeft het wetsvoorstel ingediend om Unilever te dwingen in ons land te blijven. Als het voorstel wordt aangenomen, wacht Unilever een boete van zo’n 11 miljard euro. Om die reden verwacht 82% van onze leden dat internationale bedrijven zich wel twee keer bedenken voordat ze zich in ons land vestigen. Waar we nu internationaal op de kaart staan als A-locatie voor hoofdkantoren, kan die prestige snel verloren gaan.

Werkgelegenheid

48% vindt bovendien dat we ‘absoluut’ internationale reputatieschade oplopen door het voorstel van GroenLinks. 32% staat daar met ‘ja’ volmondig achter. Wij als ondernemers van het CDA vinden werkgelegenheid en/of het creëren daarvan een belangrijk doel. 62% vreest echter dat deze actie van GroenLinks negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in ons land. 18% verwacht van niet. 8% vreest een beetje.

Doeners

Onze ondernemersgeest is duidelijk zichtbaar op de vraag of we met het oog op de toenemende werkloosheid het juist aantrekkelijker moeten maken voor bedrijven om hun hoofdkantoor in ons land te vestigen. 83% is het daarmee eens, waarvan 45% ‘absoluut.’ Dat sluit helemaal aan bij ons gedachtengoed om een beter Nederland door te geven aan de nieuwe generatie. Wij zijn een club van doeners. Die indruk hebben onze leden niet van GroenLinks. 78% vindt dat GroenLinks amper tot helemaal niets bijdraagt aan onze economie. Een schamele 10% geeft ze met ‘een beetje’ nog het voordeel van de twijfel en slechts 2% zegt ‘zeker’.

Kortom, we verzoeken u met klem deze spoedwet af te wijzen omdat de economische schade buitenproportioneel groot is in verhouding tot het doel van het voorstel. Natuurlijk vinden wij ook dat belastingontwijking moet worden aangepakt. Maar dat kan ook op een manier die onze economie juist versterkt.

De CDA Business Club heeft gezien de dreiging van de spoedwet, een taskforce benoemd van experts op fiscaal en economisch gebied. Zij moeten op korte termijn komen met een tegenvoorstel. Een wetsvoorstel dat het voor internationale bedrijven juist aantrekkelijk maakt om zich hier te vestigen. Ons voorstel staat voor het creëren van directe en indirecte banen.

Ik zou het zeer waarderen als u de behandeling van de spoedwet opschort totdat wij u ons wetsvoorstel kunnen presenteren. Ons land staat momenteel voor hete vuren gezien de coronacrisis. Laten we dat vuur niet aanwakkeren met de spoedwet van GroenLinks, maar blussen met het gezonde verstand van ondernemers die prachtige en innovatieve bedrijven hebben opgebouwd en weten hoe je van Nederland een succesland maakt.

Ik ben graag bereid om bovenstaande toe te lichten in een persoonlijk gesprek.

Namens de CDA Business Club

Laat een reactie achter