Peiling CDA Business Club naar economische gevolgen lange onderhandelingen

DEN HAAG, zaterdag 2 oktober 2021

‘De traagheid waarmee het kabinet eindelijk na zes maanden bakkeleien eindelijk gaat onderhandelen, schaadt het vertrouwen in de stabiliteit en de regeerbaarheid van Nederland’,

Dat meldt een respondent in de peiling over de kabinetsformatie die afgelopen week werd gehouden door de CDA Business Club. De CDA Business Club is een netwerk van ruim 100 directeur-grootaandeelhouders. Samen zijn ze goed voor een totale omzet van ruim € 12 miljard en als werkgever voor meer dan 100.000 banen. Hiermee is de CDA Business Club een serieuze partij, die de stem vertegenwoordigt van een belangrijk deel van onze economie.

10% van de CDA-ondernemers zegt economische schade te hebben opgelopen door de traagheid in Den Haag. 2% noemt dat zelfs behoorlijk. 26% heeft een ‘beetje’ last gehad. Een meerderheid van 59% ondervindt geen nadelige gevolgen.

Zorgwekkend

Arensman: ‘Zorgwekkend is dat 77% van de ondernemers vindt dat er tijdens de afgelopen formatieonderhandelingen onvoldoende aandacht is besteed aan het belang van ondernemers en familiebedrijven’, stelt Peter Arensman, voorzitter van de CDA Business Club. 

‘Slechts een magere 5% vindt dat ons belang wel voldoende aan bod kwam. In Den Haag geeft men graag geld uit, maar ze moeten zich wel realiseren waar dat vandaan komt. Het zijn de hardwerkende familiebedrijven en ondernemers die de schatkist spekken. Die verdienen echter meer aandacht van de politiek dan alleen gezien te worden als pinapparaat voor de overheid.’

Zakenkabinet

55% geeft aan voorstander te zijn van een zakenkabinet zolang de onderhandelingen lopen. 38% ziet daar geen heil in. ‘Een aantal respondenten meldt dat Sigrid Kaag eindelijk eens moet leren om het landsbelang boven het partijbelang te stellen. Het is nu niet de tijd voor spelletjes. We zitten in moeilijk vaarwater maar dobberen stuurloos op zee.’

Nieuwe verkiezingen is voor 77% van de achterban geen optie. 18% is daar wel voor. ‘De boodschap is duidelijk’, sluit Arensman af. ‘Ondernemers voelen zich niet gewaardeerd door de politiek terwijl de BV Nederland om ons draait. De resultaten van de peiling zullen we naar de onderhandelingspartners sturen in de hoop dat er meer aandacht komt voor de ruggengraat van onze economie.’

Laat een reactie achter