In mijn verklaring van 27 september 2021 heb ik aangegeven mijn Kamerzetel op te geven. Met het vertrek van Wopke Hoekstra naar het kabinet krijg ik, ruim drie maanden later, de vraag voorgelegd of ik de beschikbare Kamerzetel weer in wil nemen. Veel mensen hebben mij laten weten dat zij dat graag zouden zien. 

Mijn opvattingen over het coronabeleid zijn niet veranderd. Ik sta nog steeds volledig achter mijn verklaring van 27 september jl. Maatregelen hameren het virus niet kapot, maar wel vele andere zaken die ons altijd dierbaar zijn geweest. De coronamaatregelen zijn sinds september verzwaard. Naar mijn mening ook nu weer ondoordacht en op onderdelen niet-proportioneel. De ellende die dit veroorzaakt, neemt nog elke dag toe. Ik ben blij te lezen en te horen dat steeds meer mensen pleiten voor “leren leven met het virus”. We kunnen niet doorgaan van lockdown naar lockdown, met alle schade die wordt toegebracht aan onze samenleving, ondernemers, jongeren en mensen die alleen wonen. Het grote geloof in technocratische oplossingen via digitale middelen zoals 2G zal naar mijn mening niet de zo gewenste oplossing geven, maar wel vele nadelige effecten hebben op ons samen leven zoals we dat met elkaar in vrijheid en verbondenheid gebouwd hebben. Ook binnen mijn eigen partij, het CDA, merk ik dat velen aangeven hoe belangrijk het is dat gesproken wordt over de korte en de langere termijn van leven in een wereld met besmettelijke ziektes zoals Covid19. 

Ik heb alles afwegend besloten nu niet alsnog toe te treden tot de Tweede Kamer, maar een actieve, onafhankelijke rol te spelen in het publieke debat over corona omdat ik meen dat ik daar meer van betekenis kan zijn zonder dat het ten koste gaat van mijzelf en mijn naasten. Ik heb geproefd dat hier ook binnen het CDA ruimte voor is en behoefte aan bestaat. 

De afgelopen maanden heb ik vele ondersteunende berichten mogen ontvangen. Het liet mij zien dat ik alles behalve alleen sta. Ik dank u daar allemaal zeer voor. Ik vraag u om samen met mij te werken aan veranderingen ten goede en ten bate van een gezamenlijke toekomst op korte en lange termijn waar de levens van alle Nederlanders ongeacht hun leeftijd of positie betrokken zijn. 

Laat een reactie achter