Op de drempel van het nieuwe jaar presenteer ik graag de resultaten van de peiling die we afgelopen maand hebben gehouden onder onze leden. Onderwerp was de harde lockdown en het coalitieakkoord.

Een meerderheid van 55% van onze CDA-ondernemers vindt dat de huidige lockdown niet te verantwoorden is in verhouding tot de economische schade voor het bedrijfsleven. 

Tijdens de vorige lockdown hoorden we schrijnende verhalen van ondernemers die het niet meer konden bolwerken of in financiële problemen kwamen. 74% van onze achterban vindt dat de overheid dit keer snel duidelijkheid moet geven over de schuldenproblematiek. 

Te afwachtend

Ook vindt een meerderheid van onze leden met 55% dat de overheid eerder had moeten anticiperen op de voorspelde coronagolf deze winter door het aantal IC-bedden op te schalen. De druk op het aantal plekken op de IC is voor het Outbreak Management Team immers graadmeter of de economie wel of niet op slot gaat. Helaas werd het eerste bewaarheid waardoor veel van onze collega-ondernemers de kerstvreugde is ontgaan en ze een onzeker jaar tegemoet zien.

De ondernemers die nu worden getroffen door de maatregelen verdienen de tijd om weer vet op de botten te krijgen. 

Rekening voor ondernemer

66% maakt zich zorgen dat Nederlandse ondernemers de rekening krijgen gepresenteerd van de ambitieuze plannen in het regeerakkoord. 21% is daar niet bang voor. Ook vindt 26% dat het regeerakkoord ons als ondernemers onvoldoende tegemoet komt. 18% is daar positiever over. Er zijn zorgen over de financiële onderbouwing van het plan. Vanuit het verleden is onze ervaring dat Nederlandse ondernemers en familiebedrijven het geld moeten ophoesten terwijl de grote multinationals de dans ontspringen. Bij onze leden is zeker de bereidheid om bij te dragen aan een beter Nederland maar dan wel in verhouding. Daarnaast is het verstandig om ook te kijken hoe het buitenland zaken aanpakt, zoals bijvoorbeeld het Duitse stikstofbeleid dat slimmer is dan de onze. We kijken teveel binnen onze eigen grenzen in plaats van goede voorbeelden uit andere landen over te nemen. De bouw van kerncentrales valt overigens goed bij de leden.

Zondebokken

Ook maken onze leden zich zorgen over de verdeeldheid in ons land. Er moet een visie in het regeerakkoord komen over de verbinding binnen onze samenleving. Er zijn te veel zondebokken geofferd en buiten de samenleving geplaatst. Kerkgangers, feestende jongeren, wappies, ongevaccineerden, kinderen. Deze moeten weer onderdeel worden van onze samenleving. Daarnaast missen leden een visie op het arbeidstekort. Nederland vergrijst terwijl de economie bloeit. Dat leidt tot personeelstekorten. Hoe pakken we dit aan? En hoe gaan we migranten effectief inzetten op onze arbeidsmarkt?

Kortom, 2022 belooft een spannend jaar te worden met veel prangende issues op de agenda. Heeft u nog goede oplossingen of ideeën? Ik hoor ze graag en kom er in mijn volgende blog op terug. Alvast een prettige jaarwisseling!

Laat een reactie achter