Aanjagen regionale bedrijvigheid blauwdruk voor nieuwe welvaart 


DEN HAAG, zaterdag 9 januari 2021

‘Door het versterken van de economie in de regio’s kunnen we een tijd van verlichting tegemoet zien in het post-corona tijdperk. Het virus heeft ons doen bezinnen over een betere toekomst. Steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn te druk bevolkt, te afhankelijk van internationale bedrijven en organisaties, en daardoor risicovol. Het regionale midden- en kleinbedrijf wordt de motor voor de nieuwe welvaart.’

Dat stelt Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch. Als pleitbezorger in de Haagse politiek van het mkb is hij al jarenlang fervent voorstander van het versterken van de regio’s. Hij voelt zich in zijn strijd gesterkt door een rapport van Boston Consulting Group in samenwerking met de VU en UvA, dat vandaag is gepresenteerd. Het onderzoek ‘Toekomst van de metropoolregio Amsterdam na COVID-19’ biedt een blauwdruk voor de wedergeboorte van een door corona totaal veranderde stedelijke omgeving. 

Perspectief en hoop

Amahouch: ‘Dit rapport biedt perspectief en concrete hoop voor de toekomst. We hebben geleerd dat we zelfvoorzienend moeten zijn. Niet meer afhankelijk van import van cruciale medicijnen, apparatuur, levensmiddelen of grondstoffen uit China en andere landen. We gaan het midden- en kleinbedrijf aanjagen om dit zoveel mogelijk in onze eigen regio te fabriceren. Alles op kleine schaal. Zo worden we minder kwetsbaar als er zich een volgend virus voordoet. Met andere Europese landen maken we afspraken wie zich waarin gaat specialiseren, want olijfolie maken in ons land is wat moeilijker dan in Italië. Met een eensgezind Europa kunnen we een volgende pandemie het hoofd bieden. Ik ga me in het komende kabinet hard maken om herstel fondsen voor het mkb van de grond te krijgen zodat de ruggengraat van onze samenleving financieel wordt gestimuleerd om te investeren en innoveren.’

Ongekende groei mkb

‘De terugkeer van de maakindustrie betekent een ongekende groei en bloei voor het mkb en hightech industrie waarbij overheid en gemeente een nadrukkelijke faciliterende partner wordt.

Alles wat kansrijk is, wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door de overheid en gemeente. Zo worden de regio’s broedplaatsen van creatieve en innovatieve ondernemingen. 

Door wereldwijd een voortrekkersrol in te nemen, trekken we baanbrekende bedrijven aan om zich in onze metropolen te vestigen. Door het ondernemerschap goed te spreiden over de regio, profiteren alle wijken van de welvaart en beschikbare arbeidsplaatsen. Zo gaan we kansenongelijkheid te lijf en gaan we een nieuwe renaissance van welvaart tegemoet. De exploderende maakindustrie hongert naar goed opgeleide vakmensen. Dat betekent dat we fors gaan investeren in vmbo-, havo- en mbo-opleidingen.’

De enthousiaste CDA’er weet als geen ander hoe is het om een bedrijf tot grote bloei te brengen. Ruim tien jaar zat hij in het management van chipmachinefabrikant ASML. Zonder ASML zouden we nu geen supersnel internet op onze iPhone 12 hebben of lane assist in de auto voor onze veiligheid. Amhaouch   is een van de weinige beta’s in de Tweede Kamer. ‘Ik heb een warm hart voor de maakindustrie. Dat moeten we veel populairder maken. Ik was vroeger altijd bezig met Lego en Meccano. Zo heb ik leren bouwen. Het levert inzicht, je leert doelgericht en driedimensionaal denken. Kinderen zitten nu te veel achter de computer waardoor ze die vaardigheden minder opdoen. Ik zou ouders willen stimuleren om hun kinderen ook achter de bouwdozen van Lego en Meccano te krijgen. Dit blijven essentiële vaardigheden ook in de toekomst.’ 

Mkb nieuwe verdienmodel steden

De crisis scheelt een stad zoals Amsterdam in 2020 zo’n €235 miljoen aan inkomsten van buitenlandse toeristen, gemiste parkeergelden en minder inkomsten uit deelnemingen zoals de RAI en Schiphol. Tot en met 2025 wordt eenzelfde jaarlijks verlies verwacht. Investeren in het mkb wordt het nieuwe verdienmodel van de metropool Amsterdam.

Eenheidsworst

‘De onstuimige groei van het mkb zorgt voor ruim aanbod van stageplekken en arbeidsplaatsen in de eigen buurt.  De grote ketens die nu elke straat tot eenheidsworst maken, zouden beter kunnen worden geweerd en worden gestimuleerd zich op online-verkoop te richten. Het regionale midden- en kleinbedrijf krijgt met voorrang bedrijfs- of winkelruimte tegen betaalbare prijzen in populaire winkelstraten in alle wijken. Zo krijgen we een gevarieerd aanbod van unieke regionale middenstanders. In de afgelopen crisis maanden hebben we ervaren hoe leuk en bijzonder het is om bij lokale boeren en middenstanders regionale producten af te nemen. Die trend is al in gang gezet en moet worden verankerd door deze ondernemende middenstanders te faciliteren in groei en innovatie.’

‘Doordat veel mensen blijvend thuiswerken, zien we een vlucht uit de stad naar goedkopere woningen in de regio. Dat maakt de regio economisch sterker. Tegelijkertijd geeft het de stad lucht om meer groenvoorzieningen aan te brengen en ruimere woningen te bouwen. Zoveel mogelijk hoogbouw om de schaarse grond te sparen. Leegstaande kantoorpanden gaan we ombouwen tot ruime woningen of winkelruimte. Ook qua energie moeten we onafhankelijk worden.

Laat een reactie achter