90% CDA-ondernemers vreest nog strengere regels na vervolging ING-topman

‘Bank mag geen gedelegeerd rechter zijn’

door Peter Arensman

90% van onze leden vreest dat de vervolging van topbankier Ralph Hamers inzake de witwaszaak bij ING zal leiden tot nog strengere regels. 74% vindt dat banken onze concurrentiepositie nu al verslechteren aangezien zij voor ondernemers al tot de strengsten van de gehele EU.

Dat blijkt uit de peiling ‘Onze relatie met banken door de bank genomen’ van onze CDA Business Club. De CDA Business Club is een netwerk van ruim 100 directeur-grootaandeelhouders. Samen zijn wij goed voor een totale omzet van ruim € 10 miljard en als werkgever voor meer dan 100.000 banen. Hiermee zijn wij een serieuze partij, die de stem vertegenwoordigt van een belangrijk deel van onze economie.

Angstcultuur

Het is zorgwekkend dat ondernemers de dupe worden van rigide regelgeving. De overheid forceert banken in de rol van gedelegeerd rechter. Om risico’s te mijden beschouwen banken elke ondernemer als verdacht tenzij… Fraudebestrijding is een taak van de overheid, niet van banken. Dat leidt tot een angstcultuur bij banken en paardenmiddelen om fraude te voorkomen. De overheid moet ervoor zorgen dat banken zich weer kunnen richten op hun kerntaken; het faciliteren van geldverkeer, sparen en lenen. 61% geeft aan door de houding van banken zelf meer te financieren en minder rendement op de koop toe te nemen. 

Uitslag peiling naar ministers

We gaan de uitslag van deze peiling delen met de ministeries van Economische Zaken en Financien met de dringende oproep voor meer ruimte, minder regels. 

In de peiling uiten onze leden namelijk snoeiharde kritiek op de houding van banken. Een lid moest bij het oprichten van een nieuwe bv maar liefst 5 maanden wachten op bankrekeningnummer, ook al was dat bij zijn huisbankier.

Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Bankrekeningen en kredieten zijn noodzakelijke voorwaarden om een bedrijf uit te breiden en meer banen te creëren. Het mkb is de motor van onze economie. Als je daar zand in gooit, loopt die op den duur vast. Dat gaat ten koste van de werkgelegenheid en ons vermogen om te groeien.

Ergernis is bovendien de Know Your Customer-procedure om witwassen van geld en financieren van terreurorganisaties tegen te gaan. Nu moeten ondernemers bij elke bank opnieuw door de tijdrovende molen. Een gezamenlijke KYC-procedure zou veel rompslomp schelen.

Mkb’er gestraft met hogere rente

65% vindt het bovendien oneerlijk dat ondernemers die er wel in slagen om een krediet te krijgen, worden gestraft met een hogere rente dan die voor grote bedrijven. 

De ondernemers voelen zich te weinig gehoord door de overheid en politiek. De aandacht gaat uit naar het faciliteren van grote ondernemingen terwijl die amper belasting betalen in ons land. Het merendeel van wat de overheid aan belastinggeld binnenhaalt, komt van het mkb. Het wordt tijd dat de overheid deze hardwerkende ondernemers gaat koesteren.

Sanctielanden

Daarnaast maakt een lid zich zorgen dat er in Nederland eigenlijk maar keuze is uit drie banken voor kredietverlening. En het onderscheid tussen die drie is verwaarloosbaar. Er zou meer concurrentie moeten komen. Bijvoorbeeld van een Europese handelsbank die ook het internationale betalingsverkeer makkelijker maakt. Nu willen Nederlandse banken geen geld ontvangen uit landen die op de Amerikaanse sanctielijst staan, terwijl bedrijven uit de EU wel mogen leveren. Zo wordt een van onze leden die al 50 jaar zaken doet met Cuba beperkt in zijn bedrijfsvoering. 

Het is ook duidelijk dat ondernemers zich in de steek gelaten voelen door de VVD. Sinds de liberalen de belangen van multinationals boven die van het Nederlandse mkb stellen, scharen zich steeds meer ondernemers bij het CDA. Daarmee is het CDA de nieuwe ondernemerspartij van ons land. 

Dank weer voor jullie medewerking aan de peiling. De tijd om het in te vullen en vooral de uitstekende reacties met suggesties. Dit is een goede manier om in kaart te brengen van wat er leeft bij ondernemers. Ik heb in dit artikel nog niet alle uitslagen vermeld. Die bewaar ik voor na de Kerst.

Laat een reactie achter