De reacties van onze leden naar aanleiding van de peiling over de verhuisboete van GroenLinks zijn zeer verhelderend. Een voorspelbare overheid is belangrijk voor onze ondernemers. Vooraf weten wat je te wachten staat en niet achteraf worden geconfronteerd met allerlei wijzigingen zoals bij de vennootschapsbelasting.

Daarnaast is belastingverlichting een belangrijk punt voor onze leden. Zeker in deze onzekere tijden kan dat even lucht geven. Maar er is ook positief nieuws. Onze leden zijn zeer te spreken over het kennisniveau en de leefomgeving.

 • Stimuleren om naast het hoofdkantoor ook een productiebedrijf of productontwikkelbedrijf te vestigen.
 • Overheid moet voorspelbaar zijn, betrouwbaar en zekerheid vooraf geven.
 • Geen dividend belasting. 
 • Afschaffen 1,5 meter regel – infrastructuur verbeteren – belastingdeals – politici beter informeren over het bedrijfsleven.
 • Infrastructuur en service industrie voor bedrijven, woonomgeving voor expats, internationale scholen, dat alles is uitstekend geregeld in Nederland. Om bedrijven over de streep te trekken, is een aantrekkelijk fiscaal beleid onontbeerlijk. UK gaat zo met de ‘buit’ ervan door.
 • Hoge scholing, goede fysieke en dienstverlenende infrastructuur.
 • Rust en perspectief voor jaren. Niet elk jaar weer wat anders.
 • Beschikbaarheid hoger opgeleid personeel, idem voor adviseurs (tax, legal). Normale transparante belastingwetgeving (zoals we hebben).
 • Rechtssysteem moderniseren.
 • Politieke stabiliteit Randstad.
 • Woonomgeving Schiphol moet aangepast worden aan kennisniveau medewerkers.
 • Aantrekkelijk fiscaal klimaat als zij voldoen aan SDG voorwaarden, hier zijn instrumenten voor die voorzien in ratings.
 • Lagere belastingen. Ook voor Nederlandse bedrijven.
 • Meer aandacht voor kennis, onderwijs en diversiteit.
 • Vestigingsklimaat verder verbeteren en wel beoordelen of het echt een hoofdkantoor is of alleen een administratieve brievenbus.
 • Positieve maatregelen om bedrijven te stimuleren in Nederland te investeren.
 • Goed opgeleid personeel.
 • Makkelijker ontslagrecht.
 • Laten we zelf een goede wet/goed initiatief met deskundigen op dit gebied bedenken als tegenhanger van het GroenLinks voorstel en leg dit voor aan de CDA Business Club.
 • Vooral niet afwijken van Europese normen zoals bij de salarissen in de financiële sector. Verder zijn we aantrekkelijk.
 • Flexibele arbeidsmarkt, ruime faciliteiten voor expats, digitale verwerking door overheid op orde door gebruik internationale standaarden als SAF-T.
 • Het is belangrijk dat grote bedrijven hier belasting betalen. Aantrekkelijk maken voor multinationals zit niet alleen in tax, maar ook in weinig bureaucratie, beschikbaarheid van tech (universiteiten, spirit om te innoveren, faciliteiten daarvoor), flexibelere arbeidsmarkt, minder voorgeschreven sectorale pensioenfondsen, betere infrastructuur in Randstad, bijvoorbeeld snelle Randstad-tram in plaats van intercities.
 • Geen onnodige regelgeving.
 • Goede private scholen.
 • Maatregelen die zorgdragen voor verbetering van investeringsklimaat, belasting- en arbeidswetgeving en van het leefklimaat.
 • Fiscale ruling praktijk koesteren en promoten.
 • Stabiele wetgeving zonder politieke geldingsdrang. Een sterk bankwezen.
 • Benadrukken hoe goed de infrastructuur is en het opleidingsniveau van gemiddelde Nederlander, en dat meeste Nederlanders goed Engels spreken. Eigenlijk vooral inzetten op goede steun voor MKB en agrarische gemeenschap. Maatregelen ten aanzien van flexibiliteit personeel, en mogelijkheden om werknemers aan te trekken door betaalbare woningen In omgeving van werk.

In zijn algemeenheid betere marketing. Wij hebben een prima ondernemingsklimaat voor grote bedrijven (voor kleine bedrijven is die juist minder vind ik). Maar toch komt men onvoldoende. Paar kleinere maatregelen: Lagere loonkosten (met name verschil werkgeverslast en wat werknemer krijgt is te hoog) Beloningsregels CEO’s e en dergelijke versoepelen.

Laat een reactie achter