CDA-ondernemers zijn het roerend met elkaar eens over het onhebbelijke plan van GroenLinks om multinationals via een spoedwet een verhuisboete op te leggen als ze hun hoofdkwartier uit ons land verhuizen. Aanleiding is het besluit van Unilever te vertrekken naar Londen.

55% is het helemaal oneens met het wetsvoorstel en 22% oneens. Daarmee is een meerderheid van 77% tegen.

Dat blijkt uit de laatste peiling van de CDA Business Club eind september. De club, verbonden aan de politieke partij CDA, is een netwerk van ruim 100 directeur-grootaandeelhouders. Samen zijn ze goed voor een totale omzet van ruim € 10 miljard en als werkgever voor meer dan 100.000 banen. Hiermee is de CDA Business Club een serieuze partij, die de stem vertegenwoordigt van een belangrijk deel van onze economie.

Prestige

GroenLinks heeft het wetsvoorstel ingediend om Unilever te dwingen in ons land te blijven. Als het voorstel wordt aangenomen, wacht Unilever een boete van zo’n 11 miljard euro. Om die reden verwacht 82% van onze leden dat internationale bedrijven zich wel twee keer bedenken voordat ze zich in ons land vestigen. Waar we nu internationaal op de kaart staan als A-locatie voor hoofdkantoren, kan die prestige snel verloren gaan.

Werkgelegenheid

48% vindt bovendien dat we ‘absoluut’ internationale reputatieschade oplopen door het voorstel van GroenLinks. 32% staat daar met ‘ja’ volmondig achter. Wij als ondernemers van het CDA vinden werkgelegenheid en/of het creëren daarvan een belangrijk doel. 62% vreest echter dat deze actie van GroenLinks negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in ons land. 18% verwacht van niet. 8% vreest een beetje.

Doeners

Onze ondernemersgeest is duidelijk zichtbaar op de vraag of we met het oog op de toenemende werkloosheid het juist aantrekkelijker moeten maken voor bedrijven om hun hoofdkantoor in ons land te vestigen. 83% is het daarmee eens, waarvan 45% ‘absoluut.’ Dat sluit helemaal aan bij de gedachte van onze partij om een beter Nederland door te geven aan de nieuwe generatie. Wij zijn een partij van doeners. Die indruk hebben onze leden niet van GroenLinks. 78% vindt dat GroenLinks amper tot helemaal niets bijdraagt aan onze economie. Een schamele 10% geeft ze met ‘een beetje’ nog het voordeel van de twijfel en slechts 2% zegt ‘zeker’.

Fiscaal klimaat

Bij de reacties opperden leden om bedrijven te stimuleren om naast een hoofdkantoor ook een productiebedrijf te vestigen. Ook moet ons fiscaal klimaat aantrekkelijker worden. Zeker nu het VK er alles aan doet om bedrijven tegen gunstige voorwaarden naar binnen te krijgen of te behouden. Veelvuldig wordt ook een flexibelere arbeidsmarkt genoemd. Daarnaast wordt betaalbare huisvesting vaak vermeld. Al deze punten gaan we inventariseren tot een opiniestuk voor de verantwoordelijke ministers. Zo kan de CDA Business Club een duidelijk geluid laten horen namens de ruggengraat van Nederland.

Laat een reactie achter