‘68’, lacht Eric Venghaus breeduit als je naar zijn leeftijd vraagt. Zijn fonkelende pretogen laten zien dat hij het bijzonder leuk vindt dat iedereen hem veel jonger inschat. Een gezonde dosis ijdelheid zorgt dat hij goed uit de verf komt. Gesoigneerd, hartelijk en tijdens de gesprekken altijd een schaterende lach.

Golfverslaving

Voor Eric geldt dat 68 het nieuwe 50 is. Vol energie struint hij alle golfbanen in binnen- en buitenland af. Intens genietend als hij zijn schoonzoon met een veel lagere handicap af kan troeven, wat voor hem helaas wel een uitzondering is, betreurt hij. Met dezelfde energie en passie is Eric nu bezig met een uniek zorgconcept dat een flinke stempel kan drukken op onze samenleving en besparing op de zorgkosten.

Eric Venghaus Golf

Zorgvastgoedondernemer Eric Venghaus heeft veel te danken aan de Business Club

Indrukwekkend netwerk

‘Om dit voor elkaar te krijgen, heb ik veel te danken aan de Business Club. Het is een hele warme club waar leden elkaar echt helpen en het beste met je voor hebben. Het is bovendien indrukwekkend wat voor netwerk onze bestuursleden hebben. Wil je een belangrijke ambtenaar spreken, dan regelen ze een gesprek. Wil je tijdens een event van de Business Club naast een bepaalde minister zitten, dan zorgen ze dat de naamkaartjes naast elkaar staan. Heb je de hele avond tijd om op goede voet te komen staan met de bewindsman en een vervolgafspraak te maken.’

‘Ik zou leden willen adviseren hier veel meer gebruik van te maken. Ik zou de Business Club ook willen adviseren proactiever naar buiten te treden. Duidelijker onze stem te laten horen. Maar daar is inmiddels een begin mee gemaakt. Hoe groter het CDA wordt, hoe sterker de Business Club is.’

‘Daarom roep ik alle leden op om zoveel mogelijk het CDA financieel te steunen zodat onze partij met een goede campagne de verkiezingen in kunnen gaan’.

Hagenees in hart en nieren

Eric is een Hagenees in hart en nieren. Geboren in de wijk tussen Bezuidenhout en Wassenaar omdat zijn vader, een hoge functionaris bij de KLM, niet wilde dat de kleine Eric in een monocultuur zou opgroeien. Dat hij met veel culturen is opgegroeid maakt hem bijzonder aimabel en wendbaar. Hij praat even makkelijk met een minister als met een caissière. Altijd respectvol en waarderend. Op de straat heeft hij ook zijn talent ontwikkeld om dingen voor elkaar te krijgen.

Eric Venghaus Netwerk

Bejaardenhuizen opdoeken

‘Het begon allemaal in 1993’, vervolgt Eric zijn verhaal. ‘Toen hadden de ambtenaren op het ministerie van Volkshuisvesting al door dat tegen deze tijd verpleeg- en bejaardenhuizen zouden worden opgedoekt. Toen al. 37 jaar geleden. Dat was in de tijd dat Enneüs Heerma, de vader van onze fractievoorzitter, staatssecretaris was van Volkshuisvesting.

Carrière in liften

Er werd op het ministerie bedacht dat het een goed idee zou zijn om liften te bouwen bij woningen die dat niet hadden zodat ouderen langer thuis konden blijven wonen. Voor bejaarden zouden de trappen immers een hindernis zijn. Die taak heb ik op me genomen, dus ik ben een bedrijf begonnen in het bouwen van liften bij die woningen. Ik kreeg een passend budget uit het Rijksfonds en ben van start gegaan. Met de verkoop van liften zat ook mijn loopbaan in de lift. Ik merkte dat een liftschacht alleen niet voldoende was. Er moest ook een verlicht en afsluitbaar entree worden gerealiseerd om het idee van veiligheid en sociale samenhang te vergroten. En te voorkomen dat het vervuilde of dronkenlappen er gingen plassen. Dat afsluitbare entree was een schot in de roos. De ouderen waren er heel blij mee. Ze konden het gezellig maken met plantjes. Het werd een leuke ontmoetingsplek. En ik had meer business.’

Ziekenhuis achterhaald

‘Zo is het balletje gaan rollen en heb ik het bedrijf Zorg Vastgoed Management (ZVM) opgezet. We laten ouderen niet meer naar de zorg gaan, we brengen de zorg naar de ouderen. Het idee van ziekenhuizen is achterhaald. Die zijn alleen voor complexe zorg. De meeste handelingen kunnen in zorgcentra worden verricht die midden in de woonwijk staan. In die centra kan een groot deel van het werk dat medisch specialisten in het ziekenhuis doen, worden overgenomen.’

‘Wij zoeken geschikte locaties zoals een oude kerk of school. Soms is nieuwbouw beter. Daar maken we dan een gezondheidscentrum van met alles onder een dak. Van tandarts tot fysiotherapeut, van huisarts tot apotheker. In deze centra kunnen zorgverleners volop met elkaar samenwerken en faciliteiten delen.

Eric Venghaus Zorg

Zorg onbetaalbaar

Venghaus laat er geen enkele twijfel over bestaan: de gezondheidszorg wordt in haar huidige vorm onbetaalbaar, tenzij het roer drastisch omgaat. Hij pleit er daarom voor om overal in het land gezondheidscentra te bouwen die een belangrijk deel van het werk van ziekenhuizen gaan overnemen.

‘Met deze aanpak kunnen de zorgkosten met honderden miljoenen of zelfs miljarden per jaar dalen. Structureel’, benadrukt hij stellig. ‘We hebben 83 ziekenhuizen in ons land. Je vraagt je af waarom dat nog nodig is. Vroeger lag je voor een gebroken neusbeen een week in een ziekenhuis. Ik heb het zelf meegemaakt. Een week! En nu? Nu word je poliklinisch geholpen en mag je weer naar huis.’

‘Het is belangrijk dat in zo’n zorgcentrum ook specialisten samen met de huisartsenpraktijk draaien via een meekijk consult. Dat heb je direct het juiste antwoord op de vraag. De specialisten vergroten zo de kennis van de huisarts en zien de client op het moment zijn aandoening, en niet weken later.’

‘De client vangt twee vliegen in een klap. Hij ziet direct tijdens het consult de specialist en hoeft veelal niet meer naar het ziekenhuis te gaan. Dat bespaart hen de eigen bijdrage want ze komen bij de huisarts en daar hoef je geen eigen bijdrage te betalen.’

1 Reactie

  • door Alexander Jongman
    Posted 12 oktober 2020 14:58

    Als je meteen op de eerste hole van The International een birdie maakt, dan moet je wel een goede ondernemer zijn!

Laat een reactie achter