De ondernemersclub van het CDA heeft een noodkreet gestuurd naar de bewindslieden van de partij om te voorkomen dat 60% van de werkgelegenheid verloren gaat door een massale golf van faillissementen in het mkb.

In de brief aan ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge bepleit CDA Business Club-voorzitter Peter Arensman dat bedrijven weer gewoon aan de gang mogen gaan. De CDA Business Club is een netwerk van ruim 100 directeur-grootaandeelhouders.

‘Thuiswerken onmogelijk voor 60% beroepsbevolking; faillissementen dreigen’

Arensman: ‘Thuiswerken is te doen voor een beleidsambtenaar van een ministerie, maar voor de maakindustrie is het funest. Je kunt moeilijk vanuit je huiskamer een serre bouwen en een collega die vijf kilometer verderop vragen om de plank even vast te houden. En als een timmerfabriek geen serres en erkers kan bouwen, is er geen inkomen. Zonder inkomen geen geld om lonen te betalen. Zo staat maar liefst 60% van de werkgelegenheid op het spel.’

De CDA-ondernemers zijn wel vol lof over de besluiten die het kabinet heeft genomen voor het lange termijn welzijn van geheel Nederland. Ook de NOW, Tozo en TOGS-regelingen bieden lucht. Arensma: ‘Eén belangrijk feit heeft het crisisteam echter over het hoofd gezien: meer dan 95% van de bedrijven in Nederland heeft minder dan 30 medewerkers. Hoe kan het dat wordt toegestaan met 30 man in de bioscoop of in een restaurant te zitten, maar dat we gelijktijdig worden gemaand thuis te werken? Het crisisteam dacht met deze oproep misschien aan organisaties zoals Shell of de ministeries waar makkelijk thuisgewerkt kan worden, maar mkb-bedrijven zijn daar volstrekt niet op ingericht. Iedere week thuiswerken verzwakt hun positie en maakt de kans op overleving kleiner.’

Massaal testen naar Duits voorbeeld

‘Er zijn bovendien door het RIVM gevalideerde betrouwbare testen beschikbaar. Maak de lijst met betrouwbare tests bekend. In Duitsland werkt het succesvol. Als je werknemers twee of drie keer test met een tussenpoos van een week, kun je de besmetting onder de gehele beroepsbevolking in kaart brengen. Dan weten we precies wie antilichamen heeft en weer aan het werk kan of wie nog even thuis moet blijven.’

De CDA-ondernemers vragen de ministers om uiterlijk 1 juli a.s. de mensen weer naar hun werk te laten gaan. ‘De sterk verlaagde capaciteit van het OV zal er vanzelf voor zorgen dat er meer buiten de spits gereisd zal worden. Ondernemers zijn creatief genoeg om op dit gebied met eigen ideeën te komen. Ik vertrouw op jullie om als rentmeester van dit land te handelen.’

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martin van Putten- Headline communications
+31 (0) 6 558 36936
headline.mvanputten@gmail.com
www.cda.nl

Laat een reactie achter