Subsidieregeling van € 150 miljoen voor innovatie

PANNINGEN, 10 juni

Het was een kleine advertentie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Staatscourant op 12 mei jl. Door de media werd het amper opgepikt. Maar in zijn thuisprovincie Limburg pakte het Limburgs Dagblad uit met het nieuws.

Mustafa Amhaouch begon zijn tweede periode als CDA-Kamerlid met een groot succes. Zijn motie voor een noodpakket voor banen en economie werd door de Tweede Kamer aangenomen. Partijgenoot Mona Keijzer stuurde eerder deze maand een brief naar de Kamer om de regeling van 150 miljoen euro subsidiegeld bekend te maken. 

Teruglopende omzet

‘Dit is een grote blijk van waardering voor de Nederlandse maakindustrie’, stelt Mustafa Amhaouch. ‘Veel bedrijven kampen door de coronacrisis met teruglopende omzetten. Vooral de mobiliteitssector heeft hier zwaar onder te lijden. Vandaar dat deze regeling speciaal is bedoeld voor de voor onze economie belangrijke sectoren automotive, luchtvaart en maritiem. Het geld moet worden geïnvesteerd in innovatie en onderzoek om slimmer en schoner vervoer te realiseren.’

Bedrijven als VDL en Nedcar kunnen vanaf deze maand een verzoek voor subsidie indienen voor projecten in het teken van digitalisering en duurzaamheid. 

Innovatie moet door

Amhaouch: ‘Het is heel belangrijk dat onderzoek en innovatie bij bedrijven door kan gaan. Dat mag niet stil komen te staan bij gebrek aan geld. Want aan de coronacrisis komt een einde en dan moeten we onze internationale concurrentiepositie niet kwijt zijn. De wereldeconomie vraagt om slimme en schone oplossingen in vervoer. Daar moeten we flink op inzetten om Nederlandse banen te creëren en onze maakindustrie krachtig te maken.

Banen en inkomsten

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer is het daar helemaal mee eens. ‘Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven. We moeten ons bij het ondersteunen van ondernemers en onderzoekers in deze crisis richten op de korte en lange termijn. Waar liggen de kansen op toekomstige banen en inkomsten?’

CDA vecht voor maakindustrie

Dat Amhaouch zich samen met partijgenoot Mona Keijzer sterk maakt voor de maakindustrie wordt door de sectoren zeer gewaardeerd. Het CDA is een van de weinige partijen die vecht voor de belangen van bedrijven waar keihard wordt gewerkt en die de ruggengraat vormen van onze economie.

Op zijn LinkedIn-pagina stromen de felicitaties binnen. Onder meer van Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, bedankte namens de scheepvaartbedrijven voor de steun.

Bedankjes

Ook OostNL, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van het ministerie van Economische Zaken, feliciteerde Mustafa met zijn actie. ‘Een mooie kans voor de maakindustrie. Dankzij de motie Amhaouch. We zullen de bedrijven in onze regio er op wijzen. Daarnaast kwam er ook een hartelijk dank vanuit de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, goed voor een zesde van alle omzet die ons land aan export verdient.

Corona aanjager innovatie

Amhaouch refereert aan de jaarlijkse innovatieranglijst van Boston Consulting Group dat deze maand werd gepubliceerd. ‘Conclusie is dat de coronacrisis wereldwijd aanjager is voor innovatie. Grootste stijger is Toyota dat flink investeert in elektrische auto’s.’ 

‘Boston is blij met de aandacht bij bedrijven maar maakt zich zorgen over uitvoering. Een innovatie-ambitie van een onderneming is niet voldoende. Die ambitie moet zo snel als mogelijk worden omgezet in klinkklare resultaten voordat de concurrent dat doet. Bedrijven die wel gereed zijn en vastberaden om hun innovatie tot een succes te maken, hebben een vier keer grotere slagingskans. Ik hoop dat deze regeling daar een bijdrage aan kan leveren.’

De regeling is gericht op het stimuleren van samenwerkingen tussen het midden- en kleinbedrijf, grote bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van groot belang voor het innovatievermogen en leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave van de sector, aldus het Rijk.

Samenwerkingen van minimaal twee bedrijven, of een bedrijf en een kennisinstelling, kunnen vanaf deze maand een projectvoorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, (RVO) die de regeling namens het ministerie van EZK uitvoert. Een adviescommissie beoordeelt de projecten.

Selectie

Een project moet gericht zijn op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en minimaal vijf miljoen euro aan subsidiabele kosten maken. De subsidie is bedoeld voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten (R&D) die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal vier jaar. De commissie brengt naar verwachting in oktober dit jaar een advies uit aan het ministerie van Economische Zaken over de selectie van projecten. Op basis van dit advies besluit het ministerie welke projecten in aanmerking komen voor subsidie.

Laat een reactie achter