Gespreide Verantwoordelijkheid

Een samenleving waarin mensen en hun organisaties zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Publieke Gerechtigheid

Een betrouwbare en duidelijke overheid die waardevast een hoog niveau van publieke dienstverlening aanbiedt en …

Solidariteit

Een samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. Een betrokken samenleving, waarin respect, fatsoen, integriteit en …

Rentmeesterschap

Het is onze verantwoordelijkheid om de aarde gezond door te geven. We streven naar duurzame groei van de welvaart, voor huidige en …