Publieke gerechtigheid
Een betrouwbare en duidelijke overheid die waardevast een hoog niveau van publieke dienstverlening (zorg, onderwijs, veiligheid) aanbiedt en die haar eigen kerntaken uitvoert. De overheid hanteert hierbij zo min mogelijk regels.

Word lid van een bruisend netwerk.