Solidariteit
Een samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. Een betrokken samenleving, waarin respect, fatsoen, integriteit, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar de boventoon voeren. Een open samenleving die solidair is met ontwikkelingslanden en staat voor mensenrechten, het bevorderen van behoorlijk democratisch bestuur en het bestrijden van ongelijkheid en armoede in de wereld.

Word lid van een bruisend netwerk.