Rentmeesterschap
Het is onze verantwoordelijkheid om de aarde gezond door te geven. We streven naar duurzame groei van de welvaart, voor huidige en toekomstige generaties, waarin bedrijven worden beloond voor hun bijdrage hieraan. Hier hoort ook solide financieel-economisch overheidsbeleid bij.

De balans van People Planet Profit:
het gezamenlijk nastreven van een gezond ondernemersklimaat, met nadrukkelijk aandacht voor mens en milieu. Met erkenning van het belang van profit voor de ondernemer, en erkenning van het belang van de sociale aspecten en ecologische footprint voor de politicus.

Word lid van een bruisend netwerk.