Uitslag peiling geeft duidelijkheid

door Peter Arensman

DEN HAAG, vrijdag 12 maart 2021

Een meerderheid van 56% vindt dat de erf- en schenkbelasting onrechtvaardig is. 20% is het daar niet mee eens en vindt de regeling wel eerlijk. 22% zit er neutraal in. 

Dat blijkt uit de peiling die we vorige maand hebben gehouden onder de leden van de CDA Business Club. De CDA Business Club is een netwerk van ruim 100 directeur-grootaandeelhouders. Samen zijn we goed voor een totale omzet van ruim € 12 miljard en als werkgever voor meer dan 100.000 banen. Hiermee zijn wij als CDA Business Club een serieuze partij, die de stem vertegenwoordigt van een belangrijk deel van onze economie.

Kapitaalvlucht

51% van onze leden denkt bovendien dat vermogende Nederlanders en ondernemers naar het buitenland verhuizen om de erfbelasting te ontwijken. 27% is daar niet bang voor. Niettemin is het een ongunstige ontwikkeling als er een kapitaalvlucht plaatsvindt door een omstreden belastingmaatregel. Plat gezegd moet je immers belasting betalen over een bedrag waar al belasting over is betaald. Dat is niet meer uit te leggen in deze tijd. En naar mijn mening verre van integer en rechtvaardig.

Niet voor niets vindt 51% dat afschaffing van de erfbelasting ertoe leidt dat de rijken in ons land blijven. Voor onze toekomstige welvaart is het belangrijk dat ondernemers in ons land blijven. Ondernemers zorgen voor economische groei, banen, innovatie en een sterke internationale handelspositie. Die moet je koesteren en niet weg jagen. 

Emotionele last

Natuurlijk moet een afschaffing van de erfbelasting gecompenseerd worden. Dat wordt nog wel een pittige discussie. 44% van onze achterban vindt het verhogen van de hoogste schijven van de inkomsten- en vennootschapsbelasting een goede ruil voor het afschaffen van de maatregel. 29% is het daar echter niet mee eens. En 20% weet het niet. 

Het menselijke aspect speelt ook een niet te onderschatten rol. Maar liefst 76% van onze leden vermoedt dat vermogende ouderen zich in hun laatste dagen zorgen maken over de erfenis. 46% denkt dat afschaffing van de maatregel ouderen emotioneel van een zware last verlost. 29% denkt daar anders over. 

Waar onze leden het wel vrijwel unaniem over eens zijn, is dat de overheid meer moet doen om familiebedrijven te faciliteren. 73% zei daar volmondig ja op. Slechts 5% vond dat niet nodig.

Laat een reactie achter