Bijeenkomst met staatssecretaris Raymond Knops

Wij zijn het nieuwe jaar op een hele bijzondere lokatie gestart. We hebben een rondleiding gekregen door de fabriek waar o.a. de MINI en de BMW X1 worden geproduceerd.

Het diner vond plaats op Kasteel Eyckholt in Roosteren. Staatssecretaris Raymond Knops trad op als gastspreker.

Drs. R.W. (Raymond) Knops heeft in de periode 1995-2000 diverse officiersfuncties vervuld bij het ministerie van Defensie/Koninklijke Luchtmacht. Van 1999 t/m 2005 was hij wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Horst (vanaf 2001: gemeente Horst aan de Maas).

Van oktober 2004 tot februari 2005 werd Raymond Knops naar Irak uitgezonden als policy advisor in de militaire staf van de Nederlandse battlegroup-commander SFIR 5.

Vanaf 2005 was Knops, met enkele korte onderbrekingen, lid van de Tweede Kamer. Hij was daar onder meer lid van het Presidium en lid van de vaste Kamercommissies van Buitenlandse Zaken, Financiën, Europese Zaken, Defensie, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.

Op 26 oktober 2017 is hij benoemd tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III.