Bijeenkomst met minister Eric Wiebes

Op maandag 26 november bracht de CDA Business Club een bezoek aan de Edese bio-energie installatie. Na een interessante rondleiding en presentatie vertrok het gezelschap naar Kasteel Hoekelum voor een diner met minister Eric Wiebes.

Warmtebedrijf Ede is een dochteronderneming van MPD Groene Energie; wij verzorgen de groene warmtevoorziening via het groene warmtenet in Ede.
Al 18.000 Edese woningen en bedrijven ontvangen groene warmte in plaats van aardgas. Deze groene warmte wordt opgewekt door de twee (binnenkort drie) Edese bio-energie installaties.
Via het duurzaamste warmtenet van Nederland wordt deze groene warme naar de eindgebruikers getransporteerd. Aangesloten huishoudens bijvoorbeeld, besparen met groene warmte direct 85% op hun CO2-uitstoot.
In combinatie met enkele m2 zonnepanelen op het dak, is de woning gelijk (zo goed als) klimaatneutraal!

Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA werkt na zijn studie in Delft van 1987 tot 1989 als energy engineer bij Shell. In 1990 gaat hij als consultant werken bij McKinsey & Company; vervolgens is hij van 1993 tot 2004 als consultant werkzaam bij OC&C Strategy Consultants, waar hij vanaf 1996 ook vennoot is.
In 2004 treedt Eric Wiebes in dienst van het ministerie van Economische Zaken. Hij is er achtereenvolgens directeur Marktwerking (tot 2007) en plaatsvervangend secretaris-generaal. In die laatste functie is hij verantwoordelijk voor ict/bedrijfsvoering, uitvoeringsorganisaties en de reorganisatie van het departement en de buitendiensten. In 2009 is hij tevens interim-directeur Communicatie.
In 2010 wordt Wiebes wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam met als portefeuilles Noord/Zuidlijn, verkeer, vervoer, infrastructuur, luchtkwaliteit en ict.
Eric Wiebes wordt op 4 februari 2014 benoemd tot staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte-Asscher. Op 26 oktober 2017 is hij benoemd tot minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III.